دسترسی سریع | English
×

خبرها

 • راه‌اندازی کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان معرفت

  Oct. 4, 2020

  بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت، جهت شناسایی دانش‌آموزانی که مشکل درسی دارند، و در گروه‌های درسی معمولی و ضعیف قرار دارند، با راه‌اندازی امتحان عمومی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بعد از ختم امتحان عمومی، دانش‌آموزانی که نتوانند معیار نمره‌ی درنظر گرفته‌شده را پوره کنند، به کلاس‌های تقویتی معرفی می‌شون


  بیشتر ...
 • رییس نشرات تلویزیون سا معرفی شد

  Oct. 1, 2020

  رییس نشرات تلویزیون سا، توسط رییس عمومی تلویزیون معرفی شد. آقای رویش، در جمعی از همکاران موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و همکاران بخش تلویزیون، آقای مجتبا کریمی را به عنوان رییس نشرات تلویزیون سا معرفی کرد.پیش از این آقای کریمی به عنوان مسوول گرافیک در تلویزیون سا فعالیت می‌کرد؛ اما به گفته‌ی آقای


  بیشتر ...
 • «
 • 1
 • 2
 • 3 (current)
 • »