دسترسی سریع | English
×

> آمریت رسانه‌های معرفت

آمریت رسانه‌ها‌ی معرفت در ساختار اداری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت مسوولیت مدیریت امور رسانه‌ای در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت را به عهده دارد. این بخش که در زمستان 1397 هم‌زمان با ایجاد تغییرات اداری برای سیستماتیک کردن فعالیت‌های سازمانی ایجاد شد، از لحاظ سلسله‌مراتب اداری، زیر مجموعه‌ی مدیریت عمومی هنر و رسانه‌هاست.


آمریت رسانه‌ها که تمامی فعالیت‌های رسانه‌ای موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت را مدیریت می‌کند، از زمان ایجاد آن تا کنون توسط آقای «احمدعلی حسنی» مدیریت می‌شود. قابل یادآوری‌ست که تاکنون فعالیت‌های رسانه‌ای در معرفت به گونه‌های متفاوت در قالب، رادیو، مجله، هفته‌نامه، ویب‌سایت، صفحه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب، انستاگرام، تویتر و... جریان داشته‌است؛ اما از زمستان 1398 به‌این‌طرف قرار شد که برای جریان فعالیت‌های رسانه‌ای به صورت دوام‌دار و موثر، علاوه بر بخش‌های یادشده روی یک شبکه‌ی تلویزیونی نیز تمرکز شود. در حال حاضر، تلویزیون دیجتالی «سا» به عنوان دریچه‌ی جدید برای ارایه‌ی برنامه‌های آموزشی و تفریحی راه‌اندازی شده‌است که به‌زودی نشرات آن آغاز خواهد شد.


آمر بخش رسانه‌های معرفت علاوه بر مدیریت، فعالیت‌های یاد شده، مسوولیت مدیریت اجرایی در تلویزیون سا را نیز دارد که بر علاوه‌ی رسیدگی به امور فعالیت‌ها در شبکه‌های مجازی و ویب‌سایت، کارهای اداری تلویزیون از جمله ثبت جواز تلویزیون در اداره‌های دولتی و هماهنگی با مراجع دولتی و خصوصی را پیش می‌برد و همراه با آن، با بخش‌های مدیریتی و اجرایی تلویزیون سا نیز هم‌کاری می‌کند.


Sept. 29, 2020, 11:09 a.m.