دسترسی سریع | English
×

> لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت

لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت در واقع ادامه‌ی فعالیت‌های موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در عرصه‌ی آموزش و پرورش سالم در سطح جامعه است. راه‌اندازی لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت زمینه‌ی آن را فراهم ساخت تا زمینه‌ی تربیت و آموزش از حصار مکتب برای افراد در سنین به‌خصوص بیرون شود و تمام عرصه‌های حیات خانواده‌ها، مانند پدر و مادر و افراد بازمانده از تحصیل را نیز شامل شود. مکتب سواد حیاتی معرفت از این ره‌گذر، نه تنها در عرصه‌ی تعمیم آموزش و آگاهی نقش دارد، بلکه در تغییر نگاه فرهنگی جامعه نیز سهم بارز دارد.


برنامه‌ی سواد حیاتی معرفت، در بهار سال ۱۳۸۸ش. آغاز شد. دانش‌آموزان سوادآموزی روزانه سه ساعت درسی درس می‌خواندند. در ابتدا مضمون‌هایی بیش‌تر تدریس می‌شد که دانش‌آموزان را در خواندن و نوشتن کمک کند. روی هم‌رفته در یک برنامه‌ی ویژه و سریع، سه صنف درسی در یک سال تمام می‌شد. در صنوف بالاتر مضمون‌های انسان‌شناسی، حقوق بشر و دموکراسی نیز شامل نصاب تعلیمی شد تا دانش‌آموزان را در عرصه‌ی تفکر خلاق و آموزش مهارت‌های زندگی نیز کمک کند. دانش‌آموزان بعد از سپری کردن امتحان ورودی در صنف‌هایی که متناسب با توان و درک شان بود، جذب می‌شدند.


از سال ۱۳۸۸ش. تا ۱۳۹۳ش. برنامه‌های سوادآموزی معرفت، به طور غیر رسمی ادامه داشت. در این مدت دانش‌آموزان زیادی که به صنف ششم تا صنف هشتم رسیده بودند، به مکاتب رسمی معرفی شدند تا به درس‌های خود ادامه دهند. کار ثبت و راجستر مکتب سواد حیاتی معرفت در زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی آغاز شد و در بهار ۱۳۹۴ خورشیدی این برنامه به طور رسمی در چوکات وزارت معارف کشور ثبت شد.


در سال ۱۳۹۴ خورشیدی مکتب سوادحیاتی معرفت بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز را در سنین ۱۵ الی ۴۵، از صنف اول تا صنف هشتم تحت پوشش برنامه‌های آموزشی خود داشت که بر اساس نصاب و لایحه‌ی وزارت معارف، نصاب کامل آموزش و پرورش، همه روزه طی پنج ساعت درسی تطبیق می‌شد.


در سال آموزشی ۱۳۹۵، مطابق برنامه‌ی راه‌بردی معرفت، مکتب سواد حیاتی معرفت در وقت درسی معمولِ لیسه‌ی عالی معرفت برنامه‌ریزی شد و تمام برنامه‌های آن‌ مطابق نورم‌ها و اصول کلی نظام معرفت به پیش می‌رفت. کلاس‌های درسی سواد حیاتی معرفت با سقف ۲۰ نفر دانش‌آموز در هر صنف تنظیم ‌شد و برنامه‌های نظارت و ارزیابی کیفیت درسی آن مطابق نورم‌های بورد نظارت و ارزیابی معرفت، ادامه داشت.


مکتب سواد حیاتی معرفت در زمستان 1398ش. به «لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت» ارتقا یافت. هم اکنون، لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت از صنف اول تا صنف دهم دانش‌آموز دارد که خانم‌ها و دخترهایی که بین رده‌های سنی 15 تا 60 سال اند، این دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند.


گفتنی‌ست که برنامه‌های درسی لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، برای سال آموزشی 1399ش. در کنار برنامه‌های درسی لیسه‌ی عالی معرفت، در پیش از ظهر تنظیم شده‌است. هم‌چنان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت برای کسانی‌که در سال 1399ش. در لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت ثبت نام می‌کنند، 75 تا 85 درصد بورسیه اهدا می‌کند.


 


Oct. 20, 2020, 10:54 a.m.