دسترسی سریع | English
×

> مدیریت عمومی هنر و رسانه‌ها

مدیریت هنر و رسانه‌های موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت هم‌زمان با تغییرات اداری و سیستماتیک کردن فعالیت‌های سازمانی، در زمستان 1397 به وجود آمد که از لحاظ ساختاری یکی از معاونت‌های سه‌گانه‌ی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، زیر مجموعه‌ی ریاست اجرایی موسسه است. از آن زمان تا کنون آقای «امان‌الله قایمی‌زاده» مدیریت این بخش را به عهده دارد و تمام فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای موسسه را مدیریت و نظارت می‌کند.

پیش از آن، فعالیت‌های این بخش که هم‌زمان با منظم شدن فعالیت‌های لیسه‌ی عالی معرفت در کابل آغاز شده بود، با نام‌های معاونت اطلاعات و فرهنگ و مدیریت سمعی و بصری؛ اما با ساختار‌های متفاوت از اکنون فعالیت داشت.

هم‌اکنون بخش‌هایی‌که زیر مجمو‌عه‌ی مدیریت هنر و رسانه‌ها قرار دارد، به شرح زیر است:

آمریت نگار خانه و آموزش نقاشی که مسوولیت آموزش هنر نقاشی به دانش‌آموزان و مراجعه‌کننداگان بیرونی را به عهده دارد؛

 آمریت موسیقی که مسوولیت آموزش موسیقی و ثبت و تنظیم ترانه‌های معرفت را به به عهده دارد؛

آمریت رسانه‌ها که مسوولیت مدیریت امور رسانه‌ای معرفت از جمله ویب‌سایت، صفحه‌های اجتماعی، هفته‌نامه و مدیریت اجرایی تلویزیون سا را به عهده دارد؛

آمریت عکس و فیلم که مسوولیت عکاسی و تصویربرداری از برنامه‌ها را به عهده دارد؛

دیپارتمنت حرفه و فن که مسوولیت آموزش برنامه‌های حرفه‌ای و فنی را به عهده دارد؛

آمریت گرافیگ و دیزاین که مسوولیت آموزش گرافیک و دیزاین را به عهده دارد؛

تلویزیون «سا»؛

مدیریت عمومی و هنر و رسانه‌ها، با چشم‌انداز روشن به آموزش سالم جامعه از آدرس هنر و رسانه امیدوار است و هم‌واره برای فراگیری تفکر سالم و آموزش مفید برای افراد جامعه جامعه تلاش می‌کند.

 

Sept. 29, 2020, 10:46 a.m.