دسترسی سریع | English
×

> مدیریت لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت

لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت که در بهار 1388 در کابل شروع به فعالیت کرد، در حال حاضر به تعداد 194 دانش‌آموز در بخش خانم‌ها دارد. این مکتب که در سال 1398 به صورت رسمی ثبت وزارت معارف شد، موفق شد سند اعتبار ارایه‌ی مدرک صنف دوازدهم را نیز از وزارت معارف کسب کند. بر حسب این، فارغین لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت می‌توانند، بعد از ختم دوره‌ی مکتب، شامل موسسات تحصیلات عالی کشور نیز شوند.


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت که مدیریت آن را آقای «ذبیح‌لله مدبر» در حال حاضر به دوش دارد، توسط یک سرمعلمیت زیرمجموعه‌ی مدیریت اداره می‌شود که دیپارتمنت‌ها و معلمان زیر مجموعه‌ی لیسه‌ی عالی معرفت در امور درسی و موارد اداری این لیسه هم‌کاری می‌کنند


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، برای سال 1399 آموزشی با 10 کلاس آموزشی از صنف اول تا صنف دهم تکمیل شده است، دانش‌آموزانی مصروف فراگیری درس‌اند که پیش از این به نحوی فرصت درس خواندن را نداشته‌اند.


هیات رهبری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در زمستان 1397 تصمیم گرفت تا با اهدای بورسیه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت، سهم خود را در باور کردن استعدادهای برتر ادا کند. طبق این بورسیه، دانش‌آموزان لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت از 75 تا 85 درصد شامل بورسیه اند که در جریان یک‌سال آموزشی در فیس قابل‌پرداخت شان از سوی موسسه محاسبه می‌شود.


گفتنی‌ست که درس‌های لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت به صورت فشرده، در طول یک‌سال آموزشی از طرف زمستان نیز جریان دارد که دانش‌آموزان می‌توانند از صنف اول تا صنف دوازدهم را در مدت زمان کم‌تر به پایان برسانند.


 


Oct. 3, 2020, 9:18 a.m.