دسترسی سریع | English
×

> آمریت تدارکات موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

آمریت تدارکات از ماه جدی سال 1393 در چهارچوب موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت ایجاد شد که در حال حاضر آقای «محمدآصف ملک‌یار» به عنوان آمر این بخش مسوولیت دارد.


به صورت خلاصه مسوولیت‌های آمریت تدارکات به گونه‌ی زیر فهرست می‌شود:


1-     این بخش مسوولیت خریداری تمام اجناس و لوازم مورد نیاز موسسه را به عهده دارد؛


2-     همچنان کنترول و تقسیم‌بندی وظایف کارمندان خدماتی و نظارت از کار آنها؛


3-    کنترول و نظارت از فعالیت بخش ترانسپورت؛


4-    حفظ و مراقبت و استفاده‌ی سالم از وسایل تخنیکی مانند جنراتور و دیگر لوازم برقی؛


5-     تطبیق سیستم لاک‌بوک برای امکانات موجود در موسسه؛


6-    نظارت از گدام و تقسیم لوازم مورد نیاز برای بخش‌های موجود در موسسه؛


7-    نظارت و کنترول خدمات بخش آشپزخانه؛


8-    تصفیه‌ی مصارف روزمره‌ی آشپزخانه؛


9-    ساخت‌وساز در بخش ساختمانی؛


تعداد اعضای زیرمجموعه‌ی آمریت تدارکات سه نفر اند که به صورت مستقیم در بخش آمریت حفظ و مراقبت، مسوولیت حفظ و مراقبت(ترمیم، حفظ و مراقبت اجناس و امکانات موسسه) را به عهده دارد؛


در بخش ارایه‌ی خدمات در آشپزخانه، دو نفر، آشپز و همکار آشپز نیز زیرمجموعه‌ی آمریت تدارکات فعالیت دارند که این دو نفر مسوول پخت‌وپز اند و ارایه‌ی سرویس غذایی از قبیل پختن غذای چاشت، تهیه‌ی چای از طرف صبح و چاشت و در طول روز به کارمندان موسسه را به عهده دارند.


 


 


 


Oct. 19, 2020, 4:12 p.m.