دسترسی سریع | English
×

> هیأت موسسان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

هیأت موسسان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت مرکب از شخصیت‌هایی است که در سال 1385 خورشیدی، هسته‌ی اولیه شورای اجتماعی سرپرستی لیسه‌ی عالی معرفت را گذاشتند، عبارت بودند از آقایان قسیم اخگر، حاجی عبدالعلی رضایی، ملک شفیعی، داود ناجی، عزیزالله رویش، نجیب الله مسافر، انجنیر عباس نویان، حاجی جلال، کربلایی رحمت، علی شهیر، رابعه زمانی، داکتر انور یوسفی، انجنیر ضیا ضیایی، حفیظ الله ابرم، نجیب الله سروش، لطف الله کامن، ناصر انتظار، زهرا ظرافت هاشمی، غلام سرور رضایی، اسماعیل جاوید، محمد حسین سرامد، سلطان‌علی پیمان، سهیلا حیدری، کریم خان، حیدرخان، انور حیدری، استاد غلام محمد راهی.


 در سال 1391، به استثنای برخی از موسسان اولیه‌ی شورای اجتماعی سرپرستی لیسه‌ی عالی معرفت که رحلت نموده و یا در کابل حضور نداشتند، موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت با حضورداشت چهره‌های ذیل بنیان‌گذاری شد که اسامی آنان در اساس‌نامه‌ی موسسه به شرح ذیل درج شده است:


1)     محمد حسین سرامد


2)     انور حیدری


3)     نفیسه حیدری


4)     زهرا ظرافت هاشمی


5)     محمد حسین هزاره


6)      انجنیر محمد علی


7)     قمر گل خاوری


8)     عزیزالله رویش


9)     محمد علی بخشی


10) یحیی شهروند


11) رابعه زمانی


12) انجنیر عباس نویان


13) داکتر محمد انور یوسفی


14) محمد سرور رضایی


15) لطف‌الله کامن


16) محمد ناصر انتظار


17) حفیظ الله ابرم


18) انجنیر غلام رضا ناوری


19) سلطان علی پیمان


20) محمد علی عطایی


21) ایوب سعادت


22) ناصر سعادت نیا


23) نجیب الله مسافر


24) انجنیر ضیا ضیایی


25) معصومه الهام


 


Oct. 3, 2020, 11:19 a.m.