دسترسی سریع | English
×

> کتاب‌خانه‌ی معرفت

کتاب‌خانه‌ی معرفت در چارچوب فعالیت‌های موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت به هدف  ترویج فرهنگ کتابخوانی، رفع نیازمندی منابع درسی و علمی مراجعه کنندگان بلند بردن سطح آگاهی عامه ایجاد شده است. مدیریت کتاب‌خانه‌ی معرفت از دو سال به این طرف به دوش آقای «شکیب علی‌زاده» که همراه با آقای «احمدعلی عباسی» و آقای «محمد پناهی» مسوولیت‌های زیر را انجام می‌دهند.


مسوولیت‌ها:


1-    بروزرسانی سیستم دیتابیس کتاب‌خانه مطابق به کتاب‌های امانت‌داده شده به مراجعه‌کننداگان و دریافت کتاب‌ها از آن‌ها؛


2-    توزیع کتاب به‌صورت روزانه به دانش‌آموزانی که عضویت کتاب‌خانه را دارند؛


3-    ثبت و کُدگذاری کتاب‌ها در دیتابیس؛


4-    رهنمایی علاقمندان به دریافت کتاب‌های مورد نیاز در کتاب‌خانه؛


5-    پی‌گیری آن‌عده از مراجعه‌کنندگان که کتاب‌ها را سر وقت به کتاب‌خانه تحویل نمی‌دهند؛


6-     ترمیم، حفظ و مراقبت کتاب‌های موجود؛


7-    نظارت کامل و دقیق بر سالن مطالعه؛


8-    چاپ و تکثیر جزوه‌های آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت و لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت؛


9-    کپی و پرنت ورق‌های تمامی اداره‌های موجود در مکتب و موسسه؛


10-   تحویل دادن جزوه‌ها به مسوول کانتین همراه با حسابات جزوه‌ها؛


در کتاب‌خانه‌ی معرفت به تعداد 12 هزار جلد کتاب در حوزه‌های ادبیات و هنر، تاریخ، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و علوم طبیعی، ساینس و تکنولوژی، مدیریت، حقوق، زبان‌ و... موجود است که همه‌روزه در اختیار کارمندان و دانش‌آموزان در معرفت و مراجعه‌کنندگان بیرونی با سهولت‌ها و موارد خاص قرار دارد.  


به صورت مشخص سهولت‌هایی‌که در کتاب‌خانه‌ی معرفت وجود دارد، قرار زیر است:


1-     استفاده از سیستم ثبت و نگهداری دیتابیس کامپیوتری؛


2-     موجودیت جدول‌های کامل برای گزینش کتاب از بخش‌های کتاب‌های موجود در کتاب‌خانه؛


3-     فراهم‌سازی فضای آرام و مناسب جهت مطالعه برای اعضای داخلی و مراجعه‌کنندگان بیرونی در کتاب‌خانه؛


4-     دست‌رسی دانش‌آموزان به دیتابیس کتاب‌ها به منظور جست‌وجوی کتاب‌های مورد نیاز؛


5-      فراهم‌سازی منابع آموزشی مورد نیاز آموزگاران و دانش آموزان؛


 


Oct. 20, 2020, 10:47 a.m.