دسترسی سریع | English
×

> دوره‌ی آمادگی در لیسه‌ی عالی معرفت

در زمستان 1398 هیات اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت تصمیم گرفتند که بخش دوره‌ی آمادگی در لیسه‌ی عالی معرفت را نیز راه‌اندازی کند. پیش از این حدود چند سال قبل، بخش کودکستان در معرفت فعال بود، اما بنابر لزوم‌دید هیات اجرایی، کلاس‌های کودکستان متوقف شد. اینک دوره‌ی آمادگی در معرفت به هدف آشنایی کودکانی که با امور درسی در مکتب تشکیل شد که این صنف‌ها می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود به مکتب آماده کند.


در حال حاضر که خانم «عزیزه امیری» مدیریت این بخش را به عهده دارد، برایند تشکیل صنف‌های آمادگی را چنین بیان می‌کند:


1-    آموزش آداب معاشرت؛


2-    آموزش نشست و بر خواست درست چه در محیط آموزشی چه در بیرون از آن؛


3-    آموزش مضمون دری


4-    آموزش حروف الفبا، شعر و قصه‌ های کودکانه و داستان‌های تربیتی؛


5-    آموزش مضمون ریاضی مانند اعداد و جمع و تفریق؛


قابل یادآوری‌ست که مهارت‌های یاد شده دانش‌آموز را کمک می‌کند که برای ورود به صنف اول در مکتب هیچ مشکلی نداشته‌باشد و در ادامه‌ی درس‌های مکتب بدون کدام مشکلی به درس‌های‌شان ادامه بدهند. 


Oct. 20, 2020, 2:29 p.m.