دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت ابتدایی ب

دیپارتمنت ابتدایی ب، در سال 1396 در چارچوب دیپارتمنت‌های موجود در لیسه‌ی عالی معرفت ایجاد شد که در حال حاضر خانم «معصومه کاظمی» مسوولیت آمریت آن را به دوش دارد.


هم‌اکنون در این دیپارتمنت 14 آموزگار عضو اند که مسوولیت تدریس مضمون‌های ساینسی مانند، ریاضی، ساینس و... به دوش دارند. هم‌چنان این دیپارتمنت به هدف درست انجام دادن کارهای تدریسی مربوط به دیپارتمنت به صورت فردی و جمعی، رسیدگی به وضعیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و هماهنگی آن با اداره‌های مربوطه و استفاده کردن درست از پلان‌های درسی جهت بهبود وضعیت موجود، تلاش می‌کنند.


به صورت کلی این دیپارتمنت مسوولیت‌های زیر را انجام می‌دهند:


1.       هماهنگی میان پایه‌های درسی؛


2.       گزارش‌دهی دقیق هفته‌وار برای والدین دانش‌آموزان؛


3.       درست انجام دادن کار های دیپارتمنت به صورت فردی و جمعی؛


4.       رسیدگی به وضعیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و هماهنگی آن با اداره‌های مربوطه؛


5.       استفاده‌ی درست از اهداف درسی و آموزشی و پلان‌های درسی جهت بهبود وضعیت موجود؛


هم‌چنان این دیپارتمنت راه‌کارهای زیر را نیز دنبال می‌کنند:


1.       هماهنگی تمام موارد آموزشی و پرورشی با معاونت تدریسی و معاونت پرورشی؛


2.       ارتباط منظم و مطابق برنامه جهت حل مشکلات آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان با والدین و اداره های زی‌ربط؛


3.       ابلاغ تمامی موارد‌ و رهنمودهایی‌که در معاونت تدریسی در جلسات گفته می‌شود، به استادان عضو در دیپارتمنت؛


4.       منسجم کردن تمامی کارمندان زی‌ریط جهت بهبود امورات تعیین شده؛


5.       رسیدگی به مشکلات استادان و دانش‌آموزان از طریق اداره‌های مربوطه؛


6.       بهبود وضعیت آموزشی، پرورشی و بهداشتی نسبت به سال‌های گذشته؛


Oct. 20, 2020, 2:26 p.m.