دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت اصول صنفی الف

دیپارتمنت اصول صنفی الف در سال 1387 در چارچوب دیپارتمنت‌های موجود در لیسه‌ی عالی معرفت پایه‌گذاری شد که در حال حاضر خانم «نجیبه حسنی» به عنوان آمر این دیپارتمنت است.


در این دیپارتمنت به تعداد 12 آموزگار شامل اند که مضامین درسی دوره‌ی اصول‌صنفی را با دیپارتمنت اصول‌صنفی ب به صورت تیمی به دانش‌آموزان تدریس می‌کنند.


در این دیپارتمنت، آمر مسوولیت‌های زیر را انجام می‌دهند:


1.      برگزاری جلسات دیپارتمنت و شرکت در جلسات بورد آموزشی؛


2.      ارزیابی معلمان در هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزشی و به خصوص معلمین جدید که چندین‌بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و راهنمایی‌های لازم به آنان؛


3.      شارت لیست معلمین جدید و ارزیابی آنها و معرفی معلم جدید پس از ارزیابی به بورد آموزشی و منابع بشری؛


4.      ساختن جزوه‌های ممد درسی در تمام مضامین با همکاری معلمان دیپارتمنت‌ها از جمله کتاب دری صنف اول، خوانش صنف اول، جزوه‌های معارف اسلامی صنف اول، ریاضی صنف اول و دوره‌ی آمادگی؛


5.      ساختن پلان درسی سالانه توسط معلمان دیپارتمنت و بررسی آن توسط آمر دیپارتمنت؛


6.       ساختن مواد کمک آموزشی توسط معلمان هر مضمون؛


7.      ساختن پلان دیپارتمنت و پلان ارزیابی‌های معلمین توسط آمر دیپارتمنت؛


اهداف کلی در این دیپارتمنت، آموزش خواندن و نوشتن دری و ریاضی برای شاگردان صنف اول و تقویت مهارت‌های زبان آموزشی در این دانش‌آموزان، بالا بردن ارتقای ظرفیت معلمین این دوره با برگزاری سمینارها و تجویز کتاب‌های مورد نیاز برای مطالعه است.


 


Oct. 20, 2020, 2:22 p.m.