دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت علوم انسانی


دیپارتمنت علوم انسانی در سلسله‌ی ساختارمندی اداری در لیسه‌ی عالی معرفت در سال 1396 ایجاد شد که در حال حاضر 15 آموزگار در این دیپارتمنت عضو اند و مسوولیت تدریس و تطبیق مواد درسی مضمون‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی به را به دوش دارد. در این دیپارتمنت که پیش از این افراد گوناگونی به عنوان آمر کار کرده‌است، در حال حاضر آقای «محمد آصف صداقت» به حیث آمر آن مسوولیت دارد.

آمریت این دیپارتمنت مانند دیگر دیپارتمنت‌ها مسوولیت‌های زیر را به عهده دارد:

1.      نظارت بر تطبیق کریکولم درسی مربوط مضامین علوم انسانی؛

2.      ارزیابی استادان شامل در دیپارتمنت، ترم‌وار و ماه‌وار؛

3.      جذب کادرهای کمبود دیپارتمنت مطابق طرزالعمل‌های منابع بشری

4.      برقراری هماهنگی اداری میان اداره‌ی مکتب و اعضای دیپارتمنت؛

دیپارتمنت علوم انسانی با چشم‌انداز روشن برای باور کردن نسل آگاه چنین هدفی را دنبال می‌کند:

مضامین علوم انسانی، راه‌گشای آشنایی با مفاهیم گوناگون در این حوزه است و هدف ما این است که با تطبیق مواد درسی این مضمون‌ها دانش‌آموزان را با مفاهیم اساسی در حوزه‌ی علوم انسانی بارور بسازیم و از این رهگذر دانش‌آموزان را به باروری فکری انتقادی و سالم برسانیم.

 

Oct. 20, 2020, 11:17 a.m.