دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت ریاضی-فزیک

دیپارتمنت ریاضی- فزیک هم‌زمان با تاسیس شمار از دیپارتمنت‌های دیگر در لیسه‌ی عالی معرفت، در سال 1396ش. ایجاد شد. این دیپارتمنت در حال حاضر با 12 نفر آموزگار در بخش‌های ریاضی، فزیک، هندسه و مثلثات، تکمیل شده‌است.


آقای «نجیب رضایی» به عنوان آمر این دیپارتمنت به صورت خلاصه مسوولیت‌های زیر را به دوش دارد.


مسوولیت‌ها:


1.      نظارت بر تطبیق کریکولم درسی مربوط مضامین ریاضی-فزیک؛


2.      ارزیابی اعضا، ترم‌وار و ماه‌وار؛


3.      جذب کادرهای کمبود دیپارتمنت مطابق طرزالعمل‌های منابع بشری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت؛


4.      برقراری هماهنگی اداری میان اداره‌ی مکتب و اعضای دیپارتمنت؛


دیپارتمنت ریاضی فزیک به صورت کل، چشم‌انداز علوم مثبته را برای دانش‌آموزان روشن می‌بینند و در تطبیق مفاد درسی در این بخش همیشه در تلاش اند تا کادرهای ورزیده از طریق معرفت برای جامعه در آینده‌ی نزدیک تقدیم کنند.


 


Oct. 20, 2020, 11:07 a.m.