دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت علوم طبیعی

دیپارتمنت دیپارتمنت علوم طبیعی هم‌زمان با تاسیس شمار از دیپارتمنت‌های دیگر در لیسه‌ی عالی معرفت، در سال ۱۳۸۷ش. ایجاد شد. در حال حاضر این دیپارتمنت با 11 نفر آموزگار در بخش‌های کیمیا، بیولوژی، کمپیوتر و لابراتوار تکمیل شده‌است.

آقای «حمزه حیدری» به عنوان آمر این دیپارتمنت به صورت خلاصه مسوولیت‌های زیر را به دوش دارد.

مسوولیت‌ها:

1.      نظارت بر تطبیق کریکولم درسی مربوط مضامین ریاضی-فزیک؛

2.      ارزیابی اعضا، ترم‌وار و ماه‌وار؛

3.      جذب کادرهای کمبود دیپارتمنت مطابق طرزالعمل‌های منابع بشری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت؛

4.      برقراری هماهنگی اداری میان اداره‌ی مکتب و اعضای دیپارتمنت؛

دیپارتمنت علوم طبیعی تطبیق برنامه‌های درسی و ارایه‌ی موارد جنبی در بخش علوم طبیعی را مسوولیت اساسی خود می‌دانند و تلاش دارند، با آشنا کردن و آموزش دادن دانش‌آموزان به تاثیر ژرف علوم طبیعی و پیش‌رفت بشر به رویای کشور پیش‌رفته و با دانش در افغانستان دست پیدا کنند.

 

Oct. 20, 2020, 11:06 a.m.