دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت زبان و ادبیات

دیپارتمنت زبان و ادبیات هم‌زمان با تاسیس آن در سال 1386ش. به نام دیپارتمنت هنر و ادبیات مسما بود؛ اما بعد از سال 1396 به نام دیپارتمنت ادبیات شهرت یافت. این دیپارتمنت با 11 نفر آموزگار در بخش زبان‌های فارسی دری، پشتو، انگلیسی و عربی تکمیل شده است که تا کنون مسوولیت امور تدریس در بخش‌ زبان و ادبیات را در زبان‌های یاد شده به عهده دارد.


آقای «محمدمقیم مهران» به عنوان آمر این دیپارتمنت به صورت خلاصه مسوولیت‌های زیر را به دوش دارد.


مسوولیت‌ها:


1.      نظارت بر تطبیق کریکولم درسی مربوط مضامین زبان و ادبیات؛


2.      ارزیابی اعضا، ترم‌وار و ماه‌وار؛


3.      جذب کادرهای کمبود دیپارتمنت مطابق طرزالعمل‌های منابع بشری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت؛


4.      برقراری هماهنگی اداری میان اداره مکتب و اعضای دیپارتمنت؛


دیپارتمنت زبان و ادبیات به صورت کل، چشم‌انداز دانش ادبیات را در حوزه‌ی زبان‌های یادشده این‌گونه می‌بیند: زبان وسیله‌ی تفکر است. هدف ما این است تا زبان را بارور سازیم و از این رهگذر دانش‌آموزان را به باروری فکری برسانیم. از سویی چون ادبیات جنبه‌ی هنری زبان است، هدف این است تا این جنبه را نیز بارور سازیم و به پرورش نگرش ادبی دست یابیم. 


Oct. 20, 2020, 11:04 a.m.