دسترسی سریع | English
×

> بورد امتحانات و ارزشیابی

بورد امتحانات و ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت در 1396 ایجاد شد که از آن زمان تا کنون مسوولیت برگزاری امتحانات را در لیسه‌ی عالی معرفت و لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت و ارزیابی کیفیت تدریس معلمان و میزان رشد آموزشی دانش‌آموزان به عهده دارد. این بورد که توسط آقای «نادر سعدی» مدیریت می‌شود شمار اعضای آن به 10 نفر  از بخش‌های گوناگون لیسه در حوزه‌های مختلف درسی می‌رسد. بورد امتحانات و ارزشیابی به صورت مشخص مسوولیت طرح اهداف یادگیری، ساختن بانک سوالات معیاری، برگزاری امتحانات و ارزیابی دانش‌آموزان جدیدالشمول را به عهده دارند.


هم‌چنان گفتی‌ست، بورد امتحانات و ارزشیابی با دورنمای بالا بردن کیفیت آموزش، ارزیابی سطح یادگیری دانش‌آموزان در دوره‌ها و پایه‌های مختلف و ساختن راهکارهای مشخص برای تدریس را نیز دنبال می‌کند.


 


 


Oct. 20, 2020, 10:59 a.m.