دسترسی سریع | English
×

> ورزش در معرفت

ورزش در معرفت یکی از بخش‌های اساسی در معرفت است که از زمان تاسیس معرفت تا کنون در بخش‌ها و رشته‌های مختلف به صورت منظم دنبال شده‌است.


در معرفت، به صورت مشخص، برنامه‌های ورزشی در قالب مکتب که تحت نظر انجمن ورزشی شورای دانش‌آموزی فعالیت می‌کند. فعالیت‌های ورزشی که همه‌ساله از سوی این انجمن دنبال می‌شود، تورنمنت فوتسال میان دانش‌آموزان دختر و پسر، مسابقات شطرنج میان پایه‌های مختلف از بخش دخترها و پسرها، مسابقات دوش در مکتب دخترها و پسرها است که در هر سال یک دور برگزار می‌شود.


اما در بخش آموزش منظم رشته‌های ورزشی گوناگون پیش از این «کلپ ورزشی آی‌تی‌اف معرفت» زیر نظر داکتر انور یوسفی در بخش تکواندو فعالیت می‌کرد و اکنون، مدرسه‌ی شاوولین معرفت، با مربی‌گری جواد نوروزی به آموزش هنرهای رزمی ووشو پرداخته می‌شود.


Oct. 20, 2020, 10:48 a.m.