دسترسی سریع | English
×

> سر معلمیت دوره‌ی لیسه

سرمعلمیت دوره‌ی لیسه‌ی بخش دخترها و سر معلمیت بخش پسرها برای رسیدگی به امور اداری دانش‌آموزان دوره‌ی لیسه در مکتب دخترها و پسرها در سال 1385 راه‌اندازی شد. در حال حاضر خانم «مریم صادقی» به عنوان سرمعلم بخش‌ دخترهای دوره‌ی لیسه مصروف به کار است. برای دوره‌ی لیسه‌ی بخش پسرها، آقای داوود دادگر به عنوان سر معلم ایفای وظیفه می‌کند.


این سر معلمیت‌ها نظارت بر حاضری روزانه و ترقی‌تعلیم تمامی کلاس‌های درسی زیرمجموعه‌ی خود را، به عهده دارد و همراه با آن به تهیه و ترتیب جدول نتایج نهایی دانش‌آموزان، تکمیل اسناد و شمولیت رسمی دانش‌آموزان در کتاب اساس مکتب، صنف‌بندی در اول سال، تهیه و توزیع اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان در چهارنیم‌ماه و سالانه، رسیدگی به دیگر امور اجرایی و مشکلات مراجعین و دانش‌آموزان می‌پردازد.


هم‌چنان سر معلمیت‌های دوره‌ی متوسطه و لیسه مانند سایر بخش‌های دیگر تلاش دارند که تمامی اسناد دانش‌آموزان از جعل و دستخوردگی در امان باشد و در رفع هرگونه مشکلات دانش‌آموزان و مراجعین نهایت هم‌کاری را داشته باشند. 


 


Oct. 20, 2020, 10:39 a.m.