دسترسی سریع | English
×

> سر معلمیت دوره‌ی ابتدایی

سرمعلمیت دوره‌ی ابتدایی لیسه‌ی عالی معرفت برای رسیدگی به امور اداری دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی که شامل صنف‌های چهارم، پنجم و ششم بخش دخترها و پسرها می‌شود در سال 1385 راه‌اندازی شد. در حال حاضر خانم «گلثوم علی‌زاده» به عنوان سرمعلم دوره‌ی ابتدایی مصروف به کار است.


این سر معلمیت نظارت بر حاضری روزانه و ترقی‌تعلیم تمامی کلاس‌های درسی زیرمجموعه‌ی خود را، به عهده دارد و همراه با آن به تهیه و ترتیب جدول نتایج نهایی دانش‌آموزان، تکمیل اسناد و شمولیت رسمی دانش‌آموزان در کتاب اساس مکتب، صنف‌بندی در اول سال، تهیه و توزیع اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان در چهارنیم‌ماه و سالانه، رسیدگی به دیگر امور اجرایی و مشکلات مراجعین و دانش‌آموزان می‌پردازد.


هم‌چنان این بخش همانند سر معلمیت‌های دیگر تلاش دارد که تمامی اسناد دانش‌آموزان از جعل و دستخوردگی در امان باشد و در رفع هرگونه مشکلات دانش‌آموزان و مراجعین نهایت هم‌کاری را داشته باشند. 


 


 


Oct. 19, 2020, 4:30 p.m.