دسترسی سریع | English
×

رویدادها


در سلسله جلسه‌های اولیا-مربیان معرفت، در روزهای شنبه و یک‌شنبه (سوم و چهارم عقرب 1399) نشست اولیا و مربیان صنف‌های دهم و یازدهم پسران و دختران در لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شد. در این جلسات اهمیت کسب نمرات بیشتر در صنوف دهم و یازدهم و تاثیرگزاری نمرات دانش‌آموزان در شهادت‌نامه‌ی پایان تعلیمات عمومی مورد تاکید قرار گرفت. مدیر لیسه در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد که تصحیح اسناد دانش‌آموزان در پایه‌های دهم و یازدهم را یک اولویت جدی برای خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: در صورتی که اسناد هویتی دانش‌آموزان مشکل داشته‌باشد برای اخذ شهادت‌نامه دچار مشکل می‌شوند و ممکن است خانواده و دانش‌آموز سرگردان شوند بنابراین، از خانواده‌ها خواسته می‌شود تا تطابق اسناد هویتی و اسناد مکتب دانش‌آموزشان را بررسی کنند.


در دو جلسه‌ی اولیا و مربیان هم‌چنین مشاوران پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت معرفی شدند و در جلسه‌ی اولیای صنف دهم و یازدهم پسران مسایل مرتبط با سنین رشد نوجوانان در این مقطع از زندگی‌شان توسط آقای حق‌یار بیان شد و هم‌چنین در جلسه‌ی اولیا و مربیان صنف دهم و یازدهم دختران خانم محمدی مسایل مهم دوران نوجوانی و دغدغه‌های این سنین را در حضور خانواده‌های دانش‌آموزان بیان کردند.


سلسله جلسه‌های اولیا مربیان معرفت که در هر سال دو بار- پیش از امتحان‌های چهارونیم‌ماهه و بعد از امتحان‌های چهارونیم‌ماهه- برگزار می‌شود، ام‌سال از اول عقرب آغاز شده و تا هفدهم این ماه در پایه‌ها و دوره‌های مختلف ادامه دارد.

حسنی

Oct. 27, 2020