دسترسی سریع | English
×

رویدادها


دور نخست مسابقات فوتسال معرفت میان پایه‌های دور‌ه‌های ابتدایی و متوسطه 29 میزان 1399 از سوی انجمن ورزشی شورای دانش‌آموزی برگزار شد.


امسال با وجود مشکلاتی که بیماری کوید 19 به بار آورده‌بود، دور اول مسابقات بین تیم‌های منتخب دوره‌ی ابتدایی و متوسطه که شمار تیم‌های موجود در این دور به 17 تیم می‌رسیدند، برگزارشد.


بعد از مشخص شدن تیم‌ها و سعود آنان به دوره‌های نیمه‌نهایی و نهایی، در مسابقه‌ی نهایی دوره‌ی متوسطه بین تیم‌های هشتم ب و هشتم الف و در دوره‌ی اتبدایی بین تیم‌های ششم ج و ششم ب مسابقه‌های نهایی برگزار شد که سرانجام دو تیم هشتم ب و ششم ج به ترتیب در دوره‌ی متوسطه و دوره‌ی ابتدایی به قهرمانی رسیدند. جام قهرمانی و مدال‌های تیم‌های برتر توسط مدیریت لیسه آقای انور آسایی و همکاران اداری او، آقایان خلیل سروش، معاون پرورشی و داوود دادگر، آمر اداری و امور دانش‌آموزان  اهدا شد.  


در جریان اهدای مدال‌ها آقای آسایی در خصوص ورزش و اهمیت آن بر سلامتی روحی و روانی دانش‌آموزان صحبت کرده و عنوان کرد که خوب است ورزش قهرمانی به ورزش پهلوانی که مملو از ویژه‌گی‌های جوان‌مردی‌ست تبدیل شود. آقای آسایی در ادامه اضافه کرد که امیدوار است برگزاری رقابت‌های ورزشی بر حفظ روابط دوستانه‌ی دانش‌آموزان و تیم‌ها کمک کند و دانش‌آموزان از این ناحیه به دستاوردهای بالاتری برسند. 

حسنی

Oct. 24, 2020