دسترسی سریع | English
×

محیط آموزشی

> محیط آموزشی > کتاب‌خانه‌ی معرفت

در کتاب‌خانه‌ی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت بیش از 12هزار جلد کتاب در بخش‌های گوناگون وجود دارد که همه‌روزه در خدمت کارمندان، آموزگاران و دانش‌آموزان معرفت است. این کتاب‌خانه با شرایط مشخص برای اهل مطالعه در بیرون از معرفت نیز کتاب مهیا می‌کند.

Oct. 12, 2020