دسترسی سریع | English
×

محیط آموزشی

> محیط آموزشی > محیط آموزشی در معرفت

در لیسه‌ی عالی معرفت فضای آموزشی، مطابق ستاندرد وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده است که طبق آن در هر کلاس آموزشی بالاتر از 33 دانش‌آموز نیست. 


کلاس‌ها در لیسه‌ی عالی معرفت برای دخترها و پسرها در کلاس‌های بالاتر از صنف سوم به صورت جداگانه است که هر کدام در ساختمان‌های جداگانه نیز در نظر گرفته شده‌است. 

Oct. 12, 2020