دسترسی سریع | English
×

رویدادها


از روز جهانی صلح در لیسه‌ی عالی معرفت تجلیل شد.


دوشبنه 31 سنبله‌ی 1399 برابر با 22 سپتامبر 2020 از روز جهانی صلح در لیسه‌ی عالی معرفت تجلیل شد. این برنامه که توسط دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت راه‌اندازی شده‌بود، با اجرای آهنگ "من صلح می‌خواهم" توسط گروه هنری "سا" ادامه داشت. برنامه‌ی تجلیل از روز جهانی صلح با اجرایی نقاشی‌هایی با نماد صلح توسط دانش‌آموزان و شماری از آموزگاران در صحن مکتب پسرها همراه بود. هم‌چنان در این برنامه شعارهایی در محور صلح و هم‌پذیری نیز بیا شد.


گفتنی‌ست که همه‌ساله از روز جهانی صلح در معرفت به صورت ویژه تجلیل می‌شود که ام‌سال نیز با اجرای آهنگی به مناسبت صلح و فضای مملو از شادی و سرور برگزار شد.  

Sept. 22, 2020