دسترسی سریع | English
×

خبرهاویب‌سایت‌های پشتو و انگلیسی معرفت در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای در معرفت، در کنار ویب‌سایت فارسی برای پوششِ داده‌های آموزشی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت فعال شد. این ویب‌سایت‌ها با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی و ضرورت پردازش به زبان‌های رسمی کشور و زبان بین‌المللی انگلیسی، ترتیب شده است که زین پس تمامی فعالیت‌های معرفت در قالب گزارش، مقاله مقاله‌های آموزگاران، دانش‌آموزان و کارمندان، اولیای دانش‌آموزان، همکاران بیرونی، داستان، شعر، خاطره و... به زبان‌های فارسی دری، پشتو و انگلیسی از طریق این سه ویب‌سایت به نشر می‌رسد.

هم‌چنان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت با توجه به ضرورت جامعه و تعهد به گسترش علم و دانش، بدین باور است که از تکثیر یک موضوع علمی تحقیقی تا یادداشت خالصانه‌ی یک دانش‌آموز آن‌هم به زبان‌های مختلف، می‌توانیم به فهم مشترک از داده‌ها و برداشت‌ها برسیم. بنابراین پردازش، بررسی و تبادله‌ی داده‌ها، برداشت‌ها و خلق فضای منتقدانه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم‌چنان ما بر جلب مخاطب که مسلط با زبان‌های بومی و گوناگون‌اند ارزش قایلیم، و تلاش داریم از طریق ویب‌سایت‌ها و دیگر مجراهای ارتباطی خود، پلی میان زبان‌های رایج کشور و زبان انگلیسی باشیم. سعی ما بر این است که داشته‌‌های ما به این سه زبان در سراسر افغانستان و همراهان جهانی ما برسد و از این دریچه فضای گفت‌وگو، نقد و تبادل نظر را مهیا کنیم.

امیدواریم در تمامی بخش‌هایی که با مخاطبان خود در میان بگذاریم، بتوانیم فضای سالمی برای آموزش بهتر برای همه مهیا کنیم و در کنار آن از مخاطبان خود به صورت جدی و منتقدانه بشنویم.

شما می‌توانید با این آدرس ما را در ویب‌سایت‌های ما دنبال کنید!

فارسی:  www.marefat.edu.af/fa

پشتو: www.marefat.edu.af/pa

انگلیسی: www.marefat.edu.af/en

مدیریت ویب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی

 

Aug. 1, 2021