دسترسی سریع | English
×

مقاله‌های دانش‌آموزان

> مقاله‌های دانش‌آموزان > با بال شکسته می‌پریم

اگر از درون آتش برخاستیم، مثل فولاد سخت‌تر و محکم‌تر شدیم و اگر از درون خار برخاستیم، شگوفه کردیم و گل شدیم. اگر ما را زیر پاهای شان سخت فشردند، با استخوان‌های شکسته دوباره برخاستیم. آن‌ها از روی  نفرت ما را در هول‌ناک‌ترین شرایط قرار دادند، ولی ما با شور و شوقی که از دل بر می‌خیزد، راه خود را ادامه می‌دهیم.

من هم دخترکی از این نسل پرشکوه دیرین و امروزم که هزاره نسل من است. نسلم دریایی‌ست که جریان آن متوقف نمی‌شود و صحرایی‌ست که ادامه دارد.  اکنونِ ما دیگر گذشته‌ی ما نیست و آینده‌ی ما نیز بهتر از اکنون ما خواهد بود. اکنون می‌توانیم سرنوشت خود را طور دیگر رقم زنیم. اکنون دلم «شیرینی» می‌خواهد که از ظلم فرار کرده، به آغوش مرگ نخوابد، بلکه قلم و کتاب در دست گرفته، ظلم را برچیند. دلم می‌خواهد «خالقی» داشته باشیم که به خاطر شجاعتش مثله نگردد، بلکه یزکی باشد که از صلح و پیروزی دم زند. دلم می‌خواهد رهبری چون مزاری داشته باشیم تا با مردم بایستد، راهش نجات دهنده‌ی جان‌ها باشد و یادش از ذهن‌ها محو نگردد.

 اکنون هر کی قلمی به دست بگیرد، جنگجویی چون شفیع باشد که برای نسلش دیوانه‌وار می‌جنگد. دلم این‌ها را می‌خواهد. درست در همین‌جا، سرزمینی که از دیرگاه خانه‌ی ما بود، ولی از آن صحرایی ساختند که در آغوش خود خار و سنگ می‌پروراند و تعصب زمینش را خشکانیده است، درست در همین‌جا ۶۲ فیصد از گل‌های ما را پرپر کردند و به دل خاک سپردند. مکاتب را به روی نسل هزاره بستند و آن‌ها را در خانه‌های شان به غلامی گرفتند. 

ما که دیگر نخواستیم غلام کسی باشیم، در این زمین ترک‌خورده ریشه دوانیدیم. این‌جا آب را از گل گرفته، به خار دادند، ولی در میان مشکلات ساقه کردیم، برگ کردیم و گل کردیم. اکنون نباید فراموش کرد که ما در موعود و کوثر شهیدانی دادیم، ولی ما «رضا» و «مجتبی» را داریم، ما در کلپ میوند نیز شهیدانی دادیم، ولی ما حسین بخش صفری را داریم، ما تبسم و کوثر را به خاک سپردیم، ولی شمسیه را داریم. ما آن‌قدر شهید به خاک سپردیم که اکنون اگر باد به پرچم قبرهای شان بوزد، مانند مزرع گندم  به چشم می‌رسد، ولی اگر بال‌های ما را بشکنی، باز هم پرواز می‌کنیم.


اکنون هر کی قلمی به دست گیرد، شفیعی باشد که در مقابل دشمن می‌جنگد!


مهناز نظری، دانش‌آموز صنف یازدهم ج دختران – لیسه‌ی عالی معرفت 


May 22, 2021