دسترسی سریع | English
×

خبرها


امروز چهارشنبه، 29 ثور 1400 مراسم تحلیف پانزدهمین دور ریاست شورای دانش‌آموزی لیسه عالی معرفت در ادیتوریم فرانسیس دوسوزا برگزار شد. برنامه با سخنان افتتاحیه‌ی الهه علی‌زاده و مصطفی احمدی رئیسان شورای دانش‎آموزی سال 1399هـ.ش آغاز شد. آن‌ها از اعضای شورا و سایر دوستانی که در جریان سال 1399 آنان را همراهی و یاری کرده‌بودند، تقدیر و سپاسگزاری کردند. به باور آن‌ها سال تعلیمی 1399 یک سال پرچالش و بافرصت‌های محدود بود و علیرغم تمام مشکلات، شورا به دستاورهای خوبی دست یافتند که خلاصه‌ای از گزارش کاری شان ارایه شد. سپس، به صورت رسمی مسوولیت شورای دانش‌آموزی از رئیسان قبلی به روئسای منتخب جدید)علی‌سجاد نستوه رییس شورای دانش‌آموزی پسران و زحل احمدی رییس شورای دانش‌آموزی دختران) انتقال یافت. به تعقیب آن مراسم تحلیف انجام شد و روئسای جدید تعهد سپردند که وظایف و مسوولیت‎های شان را به وجه احسن انجام داده، از هیچ تلاشی در راستای بارور کردن شورا دریغ نورزند.

در قسمتی از برنامه، انور آسایی، مدیر لیسه‌ی عالی معرفت و رییس کمیسیون انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی به ایراد سخن پرداخت. وی هدف از تشکیل و تأسیس شورای  دانش‌آموزی در جهان و کشورهای توسعه‌یافته را توضیح داده، در مورد تاریخچه‌ی تشکیل شورای دانش‌آموزی لیسه‌ی عالی معرفت روشنی انداخت و برای روئسای جدید آرزوی موفقیت کرد. 

برنامه با اهدای تصدیق‌نامه‌ی کاری به روئسای شورای دانش‌آموزی سال 1399 و اهدای اعتبارنامه به روئسای شورای دانش‌آموزی سال 1400 توسط عزیز رویش، رییس اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به پایان رسید. 

شایان ذکر است که ریاست شورای دانش‌آموزی پسران در سال 1399، به عهده‌ی محمد رضا حسینی بود که با توجه به سه پارچه‌ی ایشان از معرفت به مکتب دیگر، معاون‌اش آقای مصطفی احمدی مسوولیت رسمی انتقال قدرت را بر عهده داشت.

May 19, 2021