دسترسی سریع | English
×

خبرها


پنج‌شنبه، 16 ثور 1400، انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش پسران لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شد.

ساعت 10:20 قبل از ظهر، پروسه‌ی رای‌گیری باحضور انورآسایی مدیر، ذبیح‌الله مدبر معاون آموزشی، سروش سپهر معاون پرورشی، سه تن از معلمان و ناظران و نمایندگان تکت‌ها آغاز شد. در ابتدا صندوق آرا توسط نمایندگان تکت‌های انتخاباتی مورد تفتیش قرار گرفتند. سپس دانش‌آموزان واجد شرایط رأی، آرای شان را به نفع تکت‌های مورد نظر شان به صندوق‌ها ریختند. پس از ختم پروسه‌ی رای‌گیری شمارش آرا/برگه‌های رأی‌‌دهی با حضور اعضای کمیسیون انتخابات و نمایندگان/ ناظران تکت‌های انتخاباتی انجام شد. 

قابل ذکر است که در این دور انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش پسران دو تکت(تکت «مکتب‌ساز» به ریاست نصرت رسولی و تکت «صدای دانش‌آموز» به ریاست علی‌سجاد نستوه) شرکت کرده بودند که در فرجام اعضای کمیسیون انتخابات نتایج شمارش آرا را قرار ذیل اعلان کرد:

1. علی‌سجاد نستوه 554 رأی

2. نصرت رسولی 511 رأی

3. رأی باطل 24

4. رأی سفید 110

5. مجموع آرای استفاده‌شده 1199 رأی 

در نتیجه تکت صدای دانش‌آموز به ریاست علی‌سجاد نستوه با کسب 554 رأی برنده‌ی این دور انتخابات اعلان شد و مسوولیت شورای دانش‌آموزی بخش پسران را برای یک سال تعلیمی به عهده گرفت. 


علی مهدوی 


May 8, 2021