دسترسی سریع | English
×

مقاله‌های دانش‌آموزان

> مقاله‌های دانش‌آموزان > بهار

بهار فصل زیبایی است. فصل کار و زحمت و تلاش و تقلا است. هم‌چنان فصل پر از سختی و مشقت. روزهای ابری‌یی را که در آن آفتاب از ما رخ نمی‌نمود و طبیعت در نبودنش رنگ می‌باخت، خوب یادم هست. در کنار آن، بهار شگفت‌انگیزترین فصل سال نیز می‌باشد. میان بهار و حروف سازنده‌ی بهار (ب، ه، ا، ر) نوعی رابطه‌ی عجیبی وجود دارد. من در «ب» بهار، برگ‌های سبز درختان، در «هـ» بهار، هوای پاک و دل‌نشین، در «ا» بهار، آسمان نیلگون و آبی و در «ر» بهار، رنگارنگی طبیعت را به وضوح می‌خوانم. 

آره، بهار رستاخیز طبیعت است. فصلی‌ست که درختان را پر از شکوفه‌های زیبا می‌کند و با گل‌های رنگارنگ می‌آراید. شاید بهار آمده باشد تا برای ما روز رستاخیز را تمثیل کند و بگوید که زنده‌شدن مردگان بعد از مرگ کار دشواری نیست. همان‌گونه که درختان ظاهراً خشک شده در بهار سبز شدند، همان‌گونه که گیاهان خشک و زرد جامه‌ی سبز پوشیدند و همان‌گونه که دشت و دمن گل‌گون شد. آره، بهار می‌آید تا به تن خسته‌ی مان امید زندگی و باور به آینده را هدیه کند. مقدمش گرامی باد! 

ریحانه احمدی، دانش‌آموز صنف 7 دال دخترانMay 6, 2021