دسترسی سریع | English
×

خبرها


پنج‌شنبه، 9 ثور 1400.ش، انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش دخترانِ لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شد و سپس پس از شمارش آرا، رییس شورای دانش‌آموزی بخش دختران برای سال آموزشیِ 1400 با کسب بیش‌ترین آرا انتخاب شد.


گفتنی‌ست، نزدیک به برگزاری انتخابات، صبح همین روز، جلسه‌ی مشترک میان اعضای کمیسیون انتخابات و نمایندگان تکت‌ها و نامزدان ریاست شورای دانش‌آموزی بخش دختران دایر شد که روی موضوعات مرتبط به روند انتخابات صحبت کردند. در این جلسه معاون پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، از چگونگی پیکارهای انتخاباتی توسط تکت‌ها گزارش ارایه کرد و از ختم موفقانه‌ی کاروزارهای انتخاباتی خبر داده، افزود: پیکارها بدون تخلف به پیش رفته و تکت‌ها تا فرجام به اصول و قواعد کمیسیون انتخابات پابند و متعهد ماندند. هم‌چنان در ختم این جلسه ناظران و نمایندگان تکت‌ها برای نظارت از روند انتخابات نیز به کمیسیون انتخابات معرفی شدند.


ساعت 10:20 قبل از ظهر، پروسه‌ی رای‌گیری باحضور مدیر لیسه، معاون آموزشی و معاون پرورشی و ناظران و نمایندگان تکت‌ها آغاز شد. ابتدا صندوق آرا توسط نمایندگان تکت‌های انتخاباتی مورد تفتیش قرار گرفت. سپس دانش‌آموزان واجد شرایط رای، آرای شان را به نفع تکت‌های مورد نظر شان استفاده/ استعمال کردند.


پس از ختم پروسه‌ی رای‌دهی، شمارش آرا/برگه‌های رای‌‌دهی با حضور اعضای کمیسیون انتخابات و نمایندگان/ ناظران تکت‌های انتخاباتی انجام شد.


قابل ذکر است که در این دور انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش دختران سه تکت(تکت «بهار تغییر» به ریاست پروانه کریمی دانش‌آموز صنف دهم ج دختران، تکت «آگاهی و شکوفایی» به ریاست مرسل احمدی دانش‌آموز صنف دهم ج دختران و تکت «پنجره» به ریاست زحل احمدی دانش‌آموز صنف یازدهم ج دختران) شرکت کرده بودند که در فرجام اعضای کمیسیون انتخابات نتایج شمارش آرا را قرار ذیل اعلان کرد:


1.      زحل احمدی 318 رای


2.      مرسل احمدی 257 رای


3.      پروانه کریمی 231 رای


4.      رأی باطل 14 رای


5.      رأی سفید 80 رای


6.      مجموع آرای استفاده‌شده 900 رای


در این انتخابات، پس از شمارش آرا، تکت پنجره به ریاست زحل احمدی با کسب 318 رای برنده‌ی این دور انتخابات اعلان شد و مسوولیت شورای دانش‌آموزی بخش دختران را برای سال آموزشی 1400 به عهده گرفت. نمایندگان سایر تکت‌ها با امضای جدول نتایج نهایی، نتیجه را پذیرفتند و به تیم برنده ضمن عرض تبریک، در انجام درست این مسوولیت توفیق آرزو کردند.علی مهدوی 

May 1, 2021