دسترسی سریع | English
×

خبرها


مطابق تقسیم اوقات کمیسیون انتخابات شورای دانش‌آموزی لیسه‌ی عالی معرفت، از روز سه شنبه 31 حمل تا روز سه شنبه 7 ثور زمان مبارزات و کار و زارهای انتخاباتی بود. در این دوره تکت‌های سه‌گانه‌ی بخش دختران به مبارزات انتخاباتی رفتند و اهداف و برنامه‌ی کاری شان را برای یک سال تعلیمی و یک دوره‌ی کاری به دانش‌آموزان ابلاغ و برای برخی مشکلات موجود راه‌حل پیشنهاد کردند.


طرزال‌عمل انتخابات و مبارزات انتخاباتی ضمن تعریف کارشیوه‌ی مشخص برای پیکارهای انتخاباتی، به تکت‌های انتخاباتی اجازه می‌دهند که صرف در ساعات تفریح و صبح زود (قبل از شروع درس‌ها)، به هدف کمپاین به کلاس‌های درسی بروند و یا در صحن مکتب اجتماعاتی را شکل دهند. این تکت‌ها در روشنایی طرزالعمل متذکره با کارشیوه‌های چون حضور در کلاس‌ها و اجتماعات دانش‌آموزان، تشریح اهداف و برنامه‌ها، نصب بنرها، توزیع اوراق کمپاینی و پوسترها، صحبت با نمایندگان صنوف به کمپاین پرداختند و مشق مدنیت و تمرین دموکراسی نمودند. به گواهی اعضای کمیسیون انتخابات، اعضا و هواران این تکت‌ها، ضمن اینکه به رقابت تنگاتنگ پرداختند و برنامه‌های کاری همدیگر را نقد نمودند، به اصول و قواعد وضع شده توسط کمیسیون انتخابات پابند ماندند و احترام متقابل را حفظ کردند.


قرار است در روز پنج‌شنبه‌، 9 ثور سال جاری، انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش دختران برگزار شود.

April 29, 2021