دسترسی سریع | English
×

خبرها


 شنبه، 4 ثور 1400، جلسه‌ی هماهنگی میان معاونت آموزشی و نمایندگان دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شد. این جلسه با حضور آقای ذبیح‌الله مدبر، معاون آموزشی لیسه و 75 تن از نمایندگان کلاس‌ها دایر شد.

در نخست، آقای مدبر در مورد ساختار تشکیلاتی مکتب، تعداد صنف‌های درسی و نحوه‌ی ارزیابی همکاران و کارمندان مکتب توضیحات مفصل ارایه کرد و یادآور شد که در رأس هرم تشکیلاتی لیسه‌ی عالی معرفت، «مدیر» مکتب قرار دارد که به همکاری دو معاونت(معاونت آموزشی و معاونت پرورشی) امور مربوط به آموزش و پرورش در لیسه‌ی عالی معرفت را مدیریت می‌کند. آقای مدبر اضافه کرد: هم‌چنان در بخش آموزشی، 8 دیپارتمنت با تعدادی از معلمان در مضمون‌های مشخص مصروف تدریس اند. وی در ادامه اضافه کرد که تمام کارمندان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و لیسه‌ی عالی معرفت به صورت دوام‌دار مورد ارزیابی سازمانی قرار می‌گیرند. او گفت که در بخش معلمان، یکی از این ارزیابی‌ها با نظرسنجی میزان رضایت دانش‌آموزان از نحوه‌ی تدریس و برخورد معلمان انجام می‌شود که به گفته‌ی او، این ارزیابی در جهت اصلاح اشتباه‌ها، رفع نواقص و بلند بردن کیفیت آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این جلسه ضمن توزیع فرم‌های ارزیابی ماه‌وار به نمایندگان صنف‌ها، نحوه‌ی خانه‌پری و ارزیابی آن نیز شرح داده شد.

در بخش آخر جلسه، معاون آموزشی از برگزاری کلاس‌های تقویتی، برای دانش‌آموزانی که مشکلات درسی دارند، خبر داده تصریح کرد که این کورس‌ها به ابتکار و حمایت موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت برگزار می‌شوند تا دانش‌آموزان را در فراگیری بهتر درس‌ها یاری رسانند. ارزیابی‌ها از این صنف‌ها نیز به صورت ماه‌وار با توجه به نرم‌های تعیین‌شده در لیسه‌ی عالی معرفت، توسط بورد آموزشی برگزار می‌گردد.

علی مهدوی 

April 25, 2021