دسترسی سریع | English
×

خبرها


یک‌شنبه، 30 حمل 1400، نخستین جلسه‌ی کمیسیون انتخابات شورای دانش‌آموزی لیسه‌ی عالی معرفت با حضورداشت اعضای کمیسیون ا نتخابات(مدیر مکتب‌، معاون آموزشی، معاون پرورشی، رییسان شورای دانش‌آموزی سال قبل و چهار تن از معلمان) به هدف راه‌اندازی انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی سال 1400 دایر شد. در این جلسه جدول‌ها و اسناد اداری تکت‌های انتخاباتی غرض شرکت در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بررسی شد. شماری از تکت‌هایی‌که برای انتخابات پیش‌روی ریاست شورای دانش‌آموزی اعلان آمادگی کرده‌اند به 7 تکت می‌رسیدند که بعد از بررسی هیات موظف، 3 تیم از بخش دختران و 1 تیم از بخش پسران واجد شرایط شرکت در انتخابات شناخته شدند و سایر تکت‌ها به دلیل نداشتن شرایط و معیار لازم، مجال شرکت در این پروسه‌ را به دست نیاوردند.

گفتنی‌ست که بنا بر بررسی‌های انجام شده و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی سال آموزشی 1400، انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش دختران در هفته‌ی آینده برگزار می‌شود و انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی بخش پسران به مدت یک هفته به تعویق افتاد. 

April 20, 2021