دسترسی سریع | English
×

خبرهاجلسه‌ی پیداگوژی برای بررسی وضعیت سال گذشته و آمادگی‌ها برای سال آموزشی جدید در لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شد. این جلسه که در ختم امتحان‌های سالانه برگزار شده بود، معاونت آموزشی لیسه برنامه‌های آموزشی سال 1400 را توضیح داد و از همکاران خواست که در پیش‌برد امور کاری شان برای رسیدن به هدف تعیین‌شده تلاش کنند.

هم‌چنان در این جلسه شمار همکاران جدید که برای سال آموزشی 1400 در لیسه‌ی عالی معرفت از طریق رقابت آزاد جذب شدند، نیز به معرفی گرفته شد. این همکاران که در دیپارتمنت‌های مختلف جذب شده‌اند، از این قرار اند: در دیپارتمنت اصول‌صنفی، زهرا ناظری، یسرا میرجانی، زهرا حسینی، شهربانو میرزاده، صدیقه مددی و نادیه محسنی، در دیپارتمنت ابتدایی الف، زهرا نظری، ذکیه فقیرزاده، سمیه افتخاری و ذکی دانش، در دیپارتمنت ابتدایی ب، فاطمه نوری، معصومه محمدی، سرور رفعت، صابره امرخیل و زینب اکبر، در دیپارتمنت ریاضی فزیک رحمان رحیمی، در دیپارتمنت علوم انسانی، فخریه امیری، رضا شریفی و علی کریمی، در دیپارتمنت ادبیات، محمدعارف شاداب و بنفشه فرهنمند و در دیپارتمنت علوم طبیعی هاشم بهزاد و احسان اخلاقی آموزگارانی‌اند که جدید به خانواده‌ی معرفت پیوسته‌اند. 

هم‌چنان برای سال آموزشی پیش‌رو، از میزان تحصیلات همکاران در معرفت نیز آماری ارایه شد که طبق این آمار، شمار آموزگاران با درجه‌ی تحصیلی ماستر، 13 نفر، شمار لیسانسه‌ها به 93 تن و شمار همکاران چهارده‌پاس به 12 نفر و شمار افرادی که با سند تحصیلی 12 در بخش‌های اداری کار می‌کنند به 5 نفر می‌رسند. 

به گفته‌ی آقای مدبر، برنامه‌های آموزشی سال 1400 در لیسه‌ی عالی معرفت، با 123 آموزگار در 97 کلاس درسی در دوره‌های آمادگی، اصول‌صنفی، ابتدایی، متوسطه، لیسه و لیسه‌ی سواد حیاتی به پیش برده خواهد شد. آقای مدبر اضافه می‌کند که برای تطبیق مفاد درسی در سال پیش‌رو و آماده بودن آموزگاران، برنامه‌های روزانه، هفتگی و ترم‌وار در نظر گرفته شده‌است که براساس آن تمامی فعالیت‌های آموزگاران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس آن میزان افزایش معاش آموزگاران تازه استخدام‌شده نیز در نظر گرفته می‌شود. هم‌چنان او اضافه می‌کند که طبق برنامه‌های تعیین‌شده از نیتجه‌ی فعالیت‌ها به صورت منظم گزارش تهیه می‌شود. 

گفتنی‌ست که مطابق برنامه‌های در نظر گرفته شده، برنامه‌های زیر برای سال پیش‌رو در بخش دانش‌آموزان فهرست شده است:

- صنف بندی‌های دانش‌آموزان براساس درصدی نمره؛

- برگزاری امتحان‌های ماه‌وار برای دانش‌آموزان «صنف‌های الف»؛

- ایجاد کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزانی که مشکل درسی دارند؛

- راه‌اندازی جلسه‌های ویژه توسط معاونت پرورشی با خانواده‌ها و دانش‌آموزان؛

- راه‌اندازی جلسه‌های مشاوره‌ای توسط معلمان پرورشی؛ 

- برگزاری مسابقه‌های علمی میان صنف‌ها، پایه‌ها، دوره‌ها در سطح مکتب؛

- همکاری دانش‌آموزان لایق با دانش‌آموزانی که مشکل درسی دارند که براساس آن دانش‌آموزان لایق مستحق نمره‌ی امتیازی شناخته می‌شوند؛

- کار دانش‌آموز محوری در صنف‌های ج، د، هـ، اما در صنف‌های الف و ب روند آموزشی به صورت به صورت معلم‌محوری؛ که به گفته‌ی آقای مدبر سطح درس در کلاس‌های الف و ب متفاوت است.

- در نظر گرفتن نمره‌ی تشویقی به هدف حمایت از کارهای جنبی دانش‌آموزان، البته با تایید آمر دیپارتمنت؛ 

- تدریس براساس کتاب در تمام کلاس‌های درسی؛ 


احمدعلی حسنی


March 24, 2021