دسترسی سریع | English
×

خبرهانتایج امتحان‌های سالانه در لیسه‌ی عالی معرفت اعلان شد. اعلان نتایج که در پایه‌های اصول صنفی به صورت جداگانه و در پایه‌های بالاتر از آن به صورت یک‌جایی در ادیتوریم فرانسیس‌دوسوزا برگزار شده‌بود، نتایج امتحان‌های سالانه با حضور دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان در ادیتوریم فرانسیس‌دوسوزا اعلان شد. 


انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت، ختم موفقانه‌ی امتحان‌ها و آغاز سال جدید آموزشی را برای تمامی دانش‌آموزان تبریک گفت و یادآور شد که ختم هر امتحانی، نویدی برای یک آغاز دیگر یک هدف و یک برنامه و یک موفقیت دیگر است. 


هم‌چنان عزیز رویش رییس اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، نیز ختم امتحان‌های سال آموزشی 1399 را تبریک گفت و یادآور شد که سال گذشته با تمام سختی‌هایش برای همه نشانه‌هایی از آموزش در زمینه‌ی مقابله با چالش‌های گوناگون را نیز داشته است. 


نتایج امتحان‌های سال آموزشی 1399، هم‌چنان نشان از موفقیت برای دانش‌آموزان معرفت دارد. در این سال شمار دانش‌آموزانی که موفق شدند صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورند، در پایه‌های اصول صنفی(صنف‌های اول، دوم و سوم) بالاتر از 70 دانش‌آموز اند و در پایه‌های دیگر هم‌چنان قرار فهرست زیر اند.


در پایه‌های ابتدایی (پایه‌های چهارم، پنجم، و ششم) شمار اول‌نمره‌های عمومی ده نفر اند: محمد شهیر فرزند محمد مهدی دانش‌آموز 5 الف پسرها، مظهر عباس فرزند محمد موسی دانش‌آموز صنف 5 دال پسرها، پرویز فرزند محمدتقی دانش‌آموز صنف 5 دال پسرها، آرزو فرزند عصمت‌الله دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها، رعنا فرزند عوض دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها، زهره فرزند خان‌محمد دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها، کوثر فرزند محمدرضا دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها، میترا فرزند محمدعلی دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها، هما فرزند نجیب‌الله دانش‌آموز صنف 5 ج دخترها و منصوره فرزند غلام‌رضا دانش‌آموز صنف 6 الف دخترها از دانش‌‌آموزانی اند که در پایه‌های ابتدایی موفق شدند صددردصد نمره‌ی کامل به دست آورند.


در پایه‌های متوسطه و لیسه از بخش دخترها و پسرها، این دانش‌آموزان موفق شدند که صددرصد نمره‌ی کامل به دست آورند:


در بخش مکتب دخترها، تعداد اول‌نمره‌های عمومی به 19 تن می‌رسند. تهمینه شیرزاد فرزند محمداشرف دانش‌آموز صنف 12 ج، حوریه نجاتی فرزند علی‌نجات دانش‌آموز صنف 12 ج، فرحناز حیدری فرزند رحمت‌الله دانش‌آموز صنف 12 ج، الهه فرزند علی‌خان دانش‌آموز صنف 11 ج، آرزو فرزند علی‌مدد دانش‌آموز صنف 11 ج، حسینا حسین فرزند عزیز‌الله دانش‌آموز صنف 11 ج، محبوبه فرزند دنیا علی دانش‌آموز صنف 11 ج، معصومه فرزند محمدامان دانش‌آموز صنف 11 ج، مینا فرزند گل‌آغا دانش‌آموز صنف 11 ج، نرگس فرزند حبیب‌الله دانش‌آموز صنف 11 ج، مهناز فرزند نجیب‌الله دانش‌آموز 10 ج، فرشته فرزند محمدحسین دانش‌آموز صنف 10 ج، یلدا فرزند محمدعلی دانش‌آموز صنف 10 ج، خاطره فرزند جان‌علی دانش‌آموز صنف 9 ج، دیانا فرزند نجیب‌الله دانش‌آموز صنف 9 ج، مرسل فرزند عبدال‌غفور دانش‌آموز صنف 9 ج، عظمی فرزند نجیب‌الله دانش‌آموز 8 ج، خدیجه فرزند محمدابراهیم دانش‌آموز صنف 7 ج و ناهید فرزند علی‌مدد دانش‌آموز صنف 7 ج، دانش‌آموزانی‌اند که صددرصد نمره کسب کردند.  


در بخش مکتب پسرها، عبدال‌صبور فرزند محمدامان دانش‌آموز صنف نهم هـ، نصرت‌الله فرزند اسدالله دانش‌آموز صنف دهم دال، الطاف‌حسین فرزند میرزاحسین دانش‌آموز صنف هشتم دال، محمد فرزند علی‌باز دانش‌آموز صنف یازدهم ب و علی‌سینا فرزند رحمت‌الله دانش‌آموز صنف هشتم دال، دانش‌آموزانی‌اند که صددرصد نمره‌ی کامل کسب کرده‌اند.


تمامی دانش‌آموزانی که موفق شدند نمره‌ی صددرصدی کسب کنند، از سوی مدیریت لیسه‌ی عالی معرفت با اهدای تقدیرنامه تشویق شدند. 


گفتنی‌ست که امتحان‌های سال آموزشی 1399، بابت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، براساس هدایت وزارت معارف، به صورت تک امتحانی سپری شد. در این امتحان‌ها نمرات بدون راه‌اندازی امتحان‌های چهارونیم‌ماهه، از 100 محاسبه شد که بر اساس آن، تمامی دانش‌آموزانی که معیار را پوره کردند، به صنف بالاتر ارتقا کردند.
احمدعلی حسنی


March 23, 2021