دسترسی سریع | English
×

خبرها


آموزگاران پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت برای بررسی وضعیت آموزشی دانش‌آموزان از روش «رغبت‌سنج شغلی – آموزشی» کار می‌گیرند. 


عبدال‌منان حقیار و راضیه محمدی، آموزگاران پرورشی در لیسه‌ی عالی معرفت، به طور نمونه چند دانش‌آموز و چند کارمند را بر اساس روش «رغبت‌‎سنج شغلی – آموزشی» ارزیابی کردند. آنان می‌گویند که بعد از بررسی آنان بر اساس این شیوه، هرکدام از دانش‌آموزانی که ارزیابی شده‌بودند، به مراتب بهتر از زمانی بودند که به دلیل‌هایی متفاوت علاقه‌ی آن‌چنانی به درس و کار نداشتند.


آنان اضافه می‌کنند که این آزمون یکی از ابزارهای کاری‎ست که آموزگاران پرورشی برای راهنمایی دانش‌آموزان روی دست گرفتند و بعد از تجزیه و تحلیل، به صورت آزمایشی با 10 نفر از دانش‌آموزان و کارمندان اداری اجرا کرند. آنان می‌افزایند: جهت ایجاد سهولت برای دانش‌آموزان و مشاوران، پاسخ‌نامه‌ی رغبت سنج شغلی و آموزشی طراحی شد که شامل ارایه‌ی گزارش اولویت‌بندی رشته‌ی تحصیلی، تیپ‌های شخصیتی و شغل‌های مناسب این افراد بوده‌است.


آزمون «رغبت سنج شغلی - آموزشیِ هالند» یکی از آزمون‌های معتبر بین‌المللی است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند به شناخت درستی از تیپ شخصیتی، رشته‌ی تحصیلی و شغل مورد علاقه‌ی خود دست یابند. این آزمون توسط «جان هالند» پژوهش‌گر و نظریه‌پرداز روان‌شناسی در سال1970م. طراحی شده است که از چهار بخش فعالیت‌های انسان مانند تجربه‌ها، شغل‌ها و خودسنجی‌ها تشکیل شده است. جان هالند معتقد است که مردم بهترین عمل‌کرد خود را در محیط های کاری‌شان نشان می‌دهند که با علاقمندی‌های‌شان مطابقت دارد. هماهنگ بودن فرد و محیط کار می‌تواند بهترین شرایط برای رضایت‌مندی شغلی را ایجاد کند. این آزمون به گونه‌ای ارایه شده‌است که با توجه به تیپ‌های شخصیتی، شغل مناسب فرد را به وی معرفی می‌کند. انواع تیپ‌های شخصیتی این تست، در شش دسته‌ مانند قاعده‌مند، اجتماعی، جست‌وجوگر، هنری، واقع‌گرا و متهور بخش‌بندی شده است.


Dec. 30, 2020