دسترسی سریع | English
×

رویدادها


جشن هم‌دلی از سوی کارمندان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت برگزار شد. هم‌زمان با ختم سال کاری کارمندان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، از یک‌سال حضور و هم‌کاری صمیمانه‌ی شان در محفل خودمانی با بیان خاطره، شعرخوانی و دکلمه، نوای دمبوره و اجرای موسیقی تجلیل کردند.


این برنامه که حضورداشت تمامی کارمندان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در ادیتوریم فرانسیس‌دوسوزا برگزار شده‌بود، ضمن یادآوری خاطره‌های دوران هم‌کاری، از حضور و هم‌کاری مقیم مهران،  آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات و یکی از آموزگاران زبان و ادبیات فارسی دری در لیسه‌ی عالی معرفت، قدردانی شد. آقای مهران از پنج‌سال به این‌سو به عنوان آموزگار و آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات با معرفت هم‌کار بود که اخیرن نسبت فرصت کاری دیگر با هم‌کارانش در معرفت خداحافظی کرده‌است. در این برنامه، ضمن قدردانی از کارکردهای آقای مهران، او گفت که در این مدت به میزان آموزش‌های رسمی، در معرفت چیزهای خوبی یادگرفته است. او اضافه کرد که با پشت‌وانه‌ی کار در معرفت، موفقیت‌هایش را نتیجه‌ی تلاش‌هایش در معرفت می‌داند.


جشن هم‌دلی همه‌ساله در ختم سال کاری در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت برگزار می‌شود که در آن خاطرات یک‌سال کاری کارمندان در معرفت مرور می‌شود. همراه با آن، در این محفل خودمانی، شعر و دکلمه و نواختن و دمبوره و موسیقی زنده، خستگی یک‌سال کاری را با ثبت خاطره‌ی باهمی از بین می‌برند.    

حسنی

Dec. 5, 2020