دسترسی سریع | English
×

رویدادها


برنامه‌ی ‌شب شعر توسط شورای دانش‌آموزی در معرفت با عنوان "یک جان چه بود، صد جان منی" برگزار شد.


این برنامه با شعرخوانی شماری از شاعران پایتخت، مناجات، موسیقی دمبوره، رقص سماع و سخن‌رانی همراه بود.


مقیم مهران، آموزگار زبان و ادب فارسی در لیسه‌ی عالی معرفت، در مورد اهمیت شعر سخن گفت و از نادیده گرفتن شعر و اهمیت آن از سوی فرهنگیان کشور گلایه کرد. او افزود: همه‌ی ما می‌دانیم که شعر در طول تاریخ از چه اهمیتی برخوردار بوده؛ اما متاسفانه می‌بینیم که هر یادداشتی کوچه‌بازاری را شعر می‌گویند.


در ادامه‌ی برنامه، آقای عصمت سیروس، آقای ظفری، خانم شمیم فروتن و شماری دیگر از شاعران شعر دکلمه کردند.


هم‌چنان در این برنامه آقای فرهمند در مورد اهمیت شعر با میهمانان برنامه در میز گردی صحبت کردند که هرکدام نظر شان را در مورد اهمیت شعر و جایگاه فعلی شعر در جامعه‌ی فرهنگی افغانستان را توضیح دادند.


گروه هنری "شهود عارفان" در این برنامه اجرای رقص سماع داشتند و در ادامه سرور احمدی با نواختن دمبوره و اجرای موسیقی محلی هزارگی برنامه را رنگ و رونق دیگری بخشید.


 حسنی

Nov. 25, 2020